WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD MIŁOŚCI, CZYLI UPENDO  ("Upendo" w języka suahili, znaczy miłość)

MISSION OF LOVE FOUNDATION powstała w 2022roku. Jest owocem misyjnego zapału i pragnienia czynienia dobra wielu osób, które chcą nieść miłość i nadzieję tam gdzie ich brak, a szczególnie w Kenii.


Nazwa Fundacji została nam wskazana przez Św. Alojzego Orione 16 maja 2022 roku, w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Właśnie w ten dzień, po długim poszukiwaniu nazwy, przyszło natchnienie, by naszą Fundację nazwać MISSION OF LOVE FOUNDATION. To było dla nas o tyle ważne, że własnie św. Alojzy Orione, Kapłan, założyciel Duchowej Rodziny ,która zawierzając wszystko Bożej Opatrzności realizuje charyzmat miłości służąc najuboższym, poprzez tę zbieżność wydarzeń, stał sie naszym inspiratorem.

W dniu 29 czerwca 2022 roku a więc wspomnienie Świętych Apostołów Piotra i Pawła, został podpisany w Krakowie akt notarialny o powołaniu Fundacji MISSSION OF LOVE, która ma na celu prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez niesienie pomocy i prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, ale również osób chorych i niepełnosprawnych, osób i rodzin a także całych społeczności lokalnych, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji materialnej .

W dniu 16 sierpnia 2022 roku Fundacja została prawnie zarejstowana w KRS.

Zaczątkiem fundacji była grupa Przyjaciół Upendo, która od 2019 roku bezinteresownie wspiera Dom Dziecka Upendo, CDM Upendo Children’s Home, w centralnej Kenii (hrabstwo Murang’a).


PRZYJACIELE UPENDO – GRUPA DARCZYŃCÓW O SERCACH BEZ GRANIC

Grupa powstała w 2019 roku jako spontaniczna inicjatywa osób o sercach bez granic, które zechciały wesprzec (duchowo i materialnie) działalność misyjną w Domu Dziecka Upendo (CDM Upendo Children’s Home), powierzonej Agnieszce Glinieckiej, misjonarce z Polski przez Ks. Bp. Jamesa Maria Wainaina, Ordynariusza Diecezji Murang’a w Centralnej Kenii. Pomysłodawczynią założenia grupy i główną inicjatorką wszystkich działań realizowanych przez Przyjaciół Upendo jest Dorota Gwiżdż, wspierana przez jej małżonka, Miroslawa Gwiżdż i ich dzieci. Dzięki ogromnej pasji i osobistemu zaangażowaniu Doroty grupa Przyjaciół Upendo rozwinęła się w bardzo szybkim tempie, a podjęte wspólnie inicjatywy realnie zmieniły codzienne życie 40-stu dziewczynek przebywających w placówce.

Gdy Agnieszka Gliniecka rozpoczęła swoją posługę misyjną w Upendo (grudzien 2018), Dom Dziecka znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Brakowało wszystkiego. W domu panował bałagan, nie było odpowiednio przygotowanego personelu, dzieci potrzebowały większej opieki. Brakowało środków na zakup żywności, dostęp do opieki medycznej, materiałów edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych, odzieży. Nie było dostępu do wody pitnej. Placówka nie posiadała odpowiedniego wyposażenia – (materace, łóżka, koce, poduszki, ręczniki, wiadra, naczynia…). Nie było kuchni i jadalni.

Ponadto brakowało też kultury spożywania posiłków, odpowiednich nawyków higienicznych, codziennych rutyn i obowiązków. Oferta edukacyjno-wychowawcza praktycznie nie istniała.

Środki, które miała placówka pozwalały na jej skromne istnienie lecz by coś zmienić na lepsze potrzebne było wsparcie. Dzięki grupie PRZYJACIÓŁ UPENDO, która zaczęła regularnie wspierać Dom Dziecka, sytuacja dzieci w placówce ulegała znacznej poprawie.

Do Upendo większość dzieci została skierowana przez sąd. Niektóre z nich to sieroty, dzieci porzucone lub ofiary handlu dziećmi. Większość dziewczynek ma przynajmniej jedno z rodziców, jednak rodziny tych wychowanek są dysfunkcyjne lub patologiczne.

Wiele dziewcząt to ofiary przemocy domowej – głównie seksualnej. Są to dzieci zaniedbane i odrzucone, które wychowywały się na ulicy. Były narażone na demoralizację. Doświadczyły wielu form przemocy. Dzieci te wymagają długotrwałej terapii, ale przede wszystkim doświadczenia bezinteresownej miłośći i zdrowych zasad wychowania. Wszystkie pozyskiwane środki wykorzystujemy na udzielenie im wieloaspektowej pomocy, wspieranie ich rozwoju oraz przygotowaniu ich do samodzielnego życia.

Kilka wychowanek ma bardzo realne szanse na w miarę szybki powrót do rodzin – często do dziadków, dalszych krewnych lub starszego rodzeństwa. Ten process wymaga jednak dużego zaangażowania z naszej strony, profesjonalej pomocy, współpracy z rodzinami, środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami, a także odpowiednich środków materialnych, bez których podjęcie i realizacja niektórych działań są po prostu niemożliwe.

Przyjaciele Upendo od 2019 pomagają w utrzymaniu około 40-stu dziewczynek, w wieku od 5 do 20 lat, przebywających z różnych przyczyn w placówce. W tym okresie podejmowali różne inicjatywy na rzecz rozwoju i unowoczesnienia Domu Dziecka Upendo. Projekty, realizowane wspólnie z Agnieszką Gliniecką, polską misjonarką pracujacą w diecezji Murang’a w Kenii, pozwolily m.in. na:

 • jakościową poprawę programu żywienia dzieci w placówce i wdrożenie zbalansowanej diety, dzięki której podstawowe potrzeby realizowane są na dobrym poziomie;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w placówce dzięki dofinansowaniu projektu ogrodzenia terenu, na którym znajduje się Dom Dziecka; zainstalowanie paneli słonecznych, które zapewniają dostęp do światła w przerwach w dostawie prądu (szczególnie w porze deszczowej);
 • gromadzenie deszczówki (zainstalowanie rynien i zakup zbiorników na wodę) oraz podłączenie placówki do lokalnego dystrybutora wody pitnej MWASCO;
 • zwiększenie poziomu higieny osobistej wychowanek dzięki montażowi “hot water system” (600 l) z wykorzystaniem paneli słonecznych;
 • znaczącą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w kuchni dzięki budowie i wyposażeniu nowego budynku (kuchenka elektryczno – gazowa, energooszczędna kuchnia na drewno, stoły, blaty, zlewy wykonane ze stali nierdzewnej, garnki i inne niezbędne artykuły gospodarstwa domowego);
 • zmodernizowanie i odnowienie sypialni, jadalni, toalet, przygotowanie pokoju zabaw i rekreacji, salki komputerowej, pokoju terapeuty;
 • zintensyfikowanie formacji ludzkiej i duchowej (udzial w katechezach, zorganizowany czas na realizacje praktyk religijnych, zajęcia terapeutyczne prowadzone w grupach i indywidualnie);
 • poprawę wyników nauczania poprzez zorganizowane zajęcia edukacyjne na terenie placówki, dostęp do internetu, zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych;
 • poprawę jakości zdrowia dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami zdrowia, zakup niezbędnych leków i sprzętu ortopedycznego, przeprowadzanie badań okresowych, organizowanie zajęć profilatycznych;
 • zwiększeniu kompetecji społecznych wychowanek poprzez realizacje programu stopniowego usamodzielniania (kontakt z rodzinami, wizyty domowe, wakacje częściowo spędzone w domach rodzinnych lub w rodzinach zastępczych, zajęcia praktyczne zwiększające kompetencje w zakresie gotowania, sprzątania, uprawy roslin, hodowli zwierząt domowych, zajęcia artystyczne…);
 • poprawę jakości rekreacji i wypoczynku (organizowanie wycieczek, zakup sprzętu sportowego, gier i zabawek, wyposażenie domowej biblioteki, zakup telewizora;
 • usamodzielnianie wychowanek (edukacja, wyposażenie w umiejetności społeczne, zapewnienie warunków do powrotu do środowiska społecznego – współpraca z rodzinami, wsparcie informacyjne, finansowe, rzeczowe – dostosowane do potrzeb indywidualnych).

Dotychczasowa pomoc miała głównie na celu wyprowadzenie placówki ze stanu pewnej stagnacji, dezorganizacji i ubóstwa. Dlatego też pierwsze inicjatywy służyły głównie zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych wychowanek. Regularne ofiary zwiększą znacząco poczucie bezpieczeństwa w placówce, zapewnią stabilność, wzmocnią nadzieję i umożliwią podejmowanie pierwszych inicjatyw z myślą o przyszłości.

Dużo udało się dokonać dzięki niewielkiej grupie znajomych, a to rodzi pragnienie uczynienia “czegoś więcej”. Dobro, które daliśmy od siebie otworzyło szerzej nasze serca. Obserwując namacalne efekty naszych działań staliśmy się jeszcze bardziej kreatywni. Mamy mnóstwo pomysłów, co jeszcze możemy zrobić dla naszych podopiecznych. Miłość, którą daliśmy dzieciom z Upendo, zaczęła domagać się jeszcze więcej miłości. Dlatego czytając te słowa i sam możesz włączyć się w to dzieło! .

Dołącz do nas i wesprzyj nas
MISSION OF LOVE FOUNDATION


Pomagam