Fundacja Misssion of love to organizacja, która niesie pomoc, miłość i nadzieję dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, głównie w Kenii.

“To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”- (J 15,12)


Historia powstania fundacji

Logo Fundacji nawiązuje do barw narodowych Polski i Kenii. Dwa obejmujące się serca to czuły gest miłości, który symbolizuje jedność, wsparcie i przywraca nadzieję.

Bezposrednim impulsem do założenia Fundacji była działalność Domu Dziecka Upendo w Kenii, należącego do katolickiej diecezji w Muranga. Przy wsparciu grupy Przyjaciół Upendo oraz misyjnym zaangażowaniu Agnieszki Glinieckiej, która tam prowadzi działalność misyjną, udało się poprawić warunki bytowe dzieci poprzez budowę i wyposażenie kuchni, czy pomoc w usamodzielnieniu się wychowankom, które musiały opuścić Upendo. Chcemy pomóc w zbudowaniu ich lepszej przyszłosci. Fundacja ma wspierać ich rodziny, rodzeństwo, a także środowisko, z którego pochodzą. Wierzymy w promocję kultury/cywilizacji miłości w dzisiejszym świecie. Pragniemy także służyć pomocą wychowankom innych ośrodków i placówek, mając przede wszystkim na uwadze ich wszechstronny rozwój i przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia.


Czym się zajmujemy?

Nasze działania nie ograniczają się do dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych. Pragniemy docierać z pomocą tam gdzie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore i niepełnosprawne zagrożone są wykluczeniem z powodu ubóstwa, przemocy i niepełnosprawnosci. Wiele z nich to ofiary przemocy seksualnej. Są to dzieci zaniedbane i odrzucone, które wychowywały się na ulicy. Były narażone na demoralizację. Dzieci te wymagają długotrwałej terapii, ale przede wszystkim doświadczenia bezinteresownej miłości i zdrowych zasad wychowania. Wszystkie pozyskiwane środki wykorzystujemy na udzielenie im wieloaspektowej pomocy, wspieranie ich rozwoju oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia. .


Ty również możesz przyczynić się do budowy lepszej przyszłości naszych podopiecznych, wspierając nas.

Ten proces wymaga profesjonalej pomocy dla naszych podopiecznych i współpracy z ich rodzinami oraz środowiskiem lokalnym, czy też powołanymi do tego innymi instytucjami. Potrzebne są odpowiednie środki materialne, bez których podjęcie i realizacja niektórych działań są po prostu niemożliwe. Naszym zadaniem jest zapewnienie im godnych waruków życia. Realizujemy wiele projektów, które zmienią ich przyszłość zapewniając lepsze życie. Dzięki Twojej pomocy możemy zapewnić całoroczne wyżywienie, opłacenie edukacji, która pomoże im się usamodzielnić oraz stałą opiekę psychologiczną. Naszym marzeniem jest wyposażenie czy nawet zbudowanie sal, gdzie dzieci mogłyby uczyć się różnych zawodów.

Dołącz do nas i wesprzyj nas
MISSION OF LOVE FOUNDATION


Pomagam