Przedstawiamy  tu historie niektórych podopiecznych naszej Fundacji Mission of Love Foundation, którzy wyrażają zgodę na publikację.

Zachowujemy prywatność wielu osób, od których nie mamy możliwości uzyskania zgody na upublicznienie ich wizerunku i historii. Są to osoby małoletnie, których historie osobiste są bardzo bolesne i nie mamy kontaktu z ich opiekunami, a dzieci te decyzją sądu przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dołącz do nas i wesprzyj nas
MISSION OF LOVE FOUNDATION


Pomagam